Дишай спокойно

Дишай спокойно

Aerus Pure & Clean e научно доказано, че редуцира над 99,9% от вируса, който причинява COVID-19 във въздуха и на повърхностите.

ActivePureКак работи?

Агрегатите с технология ActivePure произвеждат свободни молекули кислород и вода във въздуха чрез патентованата матова матрица на ActivePure. Технологията създава мощни окислители, известни като ActivePure Molecules, които след това се освобождават обратно в стаята, където търсят и унищожават ДНК и РНК вируси, включително SARS-CoV-2 (COVID-19), свински грип (H1N1), птичи грип ( H5N8), хепатит А (HAV) и MS2 бактериофаги, независимо от техния размер, върху повърхности и във въздуха.

• Технологията ActivePure е тествана върху жив вирус SARS-CoV-2
• Доказан процент на редукция от над 99,9% от SARS-COV-2 във въздуха в рамките на 3 минути
• Тестове, завършени в партньорство с лабораторен екип по биобезопасност ниво 4 и биобезопасност ниво 3, следвайки строги протоколи от FDA

Безопасно. Доказано. Ефективно. Сертифицирано.

Официален сайт на Activepure : https://www.activepure.com/covid/


 

Aerus Pure & Clean is proven to reduce over 99.9% of the Virus that Causes COVID-19 in the air and on surfaces.

How Does It Work?

ActivePure 871264372Units with ActivePure Technology pull free oxygen and water molecules in the air through ActivePure's patented honeycomb matrix. The technology creates powerful oxidizers, known as ActivePure Molecules, that are then released back into the room, where they seek and destroy DNA and RNA viruses including SARS-CoV-2 (novel coronavirus), Swine Flu (H1N1), Avian Bird Flu (H5N8), Hepatitis A (HAV) and MS2 bacteriophage, regardless of their size, on surfaces and in the air.

  • ActivePure Technology was tested on live SARS-CoV-2 virus
  • Proven reduction rate of over 99.9% of airborne SARS-COV-2 within 3 minutes
  • Tests completed in partnership with a Biosafety Level 4 and Biosafety Level 3 combination lab team, following strict FDA protocols

Aerus Pure & Clean Testing

Safe. Proven. Effective. Certified.

Official site: https://www.activepure.com/covid/

Image