Мерки в Кофит клуб за безопасна тренировка в настоящата COVID-19 ситуация

1. Разстояние от 1.5м между всички уреди

Image
Image
Image
Image

2.Спрей на всеки уред за дезинфекция преди и след употреба

Image
Image
Image
Image

3.Безплатна подложка за поставяне върху уредите преди ползване

Image
Image
Image
Image

4. Пречистватели за въздух Winix и Aerus, който убива Covid-19 във въздуха и на повърхностите

Image
Image
Image
Image